ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛ.ΚΑΙ ΜΥΟΚΤ. ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛ.ΚΑΙ ΜΥΟΚΤ. ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛ.ΚΑΙ ΜΥΟΚΤ. ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Διεύθυνση: Αγίου Νεκταρίου 186Α, 16675 Γλυφάδα

ΑΦΜ: 800395622

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 119931201000

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ισολογισμός 2017